AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com
AO Cerrahi Kılavuz

AO Cerrahi Kılavuz

AO Cerrahi Kılavuz mevcut klinik ilkelere, uygulamalara ve kanıta dayalı olarak kırık tedavisi hakkında bilgi veren internet tabanlı bir kaynaktır. AO Cerrahi Kılavuz anatomik bölgelere göre hazırlanmış, her kırığın tanısından başlayarak cerrahi tedavi seçeneklerini ve cerrahi sonrası bakım dönemini içerecek şekilde planlanmış bir kılavuzdur.

AO cerrahi kılavuz, görülebilecek tüm kırık tipleri için sınıflamaları, kırık tipine göre uygulanabilecek tüm cerrahi endikasyonları, cerrahi pozisyonları, cerrahi yaklaşım seçeneklerini, redüksiyon tekniklerini ve ameliyat sonrası bakım sürecini içeren her ortopedik cerrahi öncesinde tekrar bakılarak cerrahiye girilmesini önerilen bir kılavuzdur.

AO Cerrahi Kılavuz