AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com

AO Travma Web Uygulaması

AO Travma Web Uygulaması

AO Travma Türkiye tarafından planlanan ve proje olarak AOTrauma- Community Development tarafından maddi ve teknik olarak desteklenen bu girişim Aralık 2015 tarihinde Davos'ta proje olarak sunulmuş kısa sürede büyük destek görmüştür.

Bu projenin amacı AO aktivitelerinin meslektaşlarımıza ve topluma daha etkin olarak web tabanlı ulaşmasıdır. Toplum sağlığı, iskelet sistemi travması, eğitim konusunda 53 yıldır çok önemli katkılar sağlayan AO Vakfı hem bu güne kadar yaptığı katkılar hem de yapılanması konusunda saydamlığa kavuşacaktır. Herkesin kabul ettiği gerçek internet ortamında var olmayan hiçbir oluşumun yeteri kadar anlaşılıp tanınmayacağıdır. Özellikle Y ve Z jenerasyonunda internet ve sosyal medya, tanınırlığının ve kabul görmenin temel taşıdır. Dolayısı ile bu proje gelecek nesil ortopedistleri içine alacak ve ilgilerini uyandıracak şekilde 3 ayaklı olarak planlanmıştır. Proje tamamlanma süresi 12 haftadır.

  • AO Travma web sayfası tasarımı, kodlanması, domain temini, içerik hazırlanması, AO IT (Communication) bölümü ile AOTrauma global sayfasına linklerin sağlanması
  • Facebook ve Twitter sayfaları ve iletişim portallerinin hazırlanması, aylık bilgilendirmelerin yapılması
  • Android ve IOS (Iphone) tabanlı, patentli Türkçe yazılım ile akıllı telefonlar aracılığı ile kurs programların iletilmesi, kurs sırasında içerik ve eğiticilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu projenin tüm ayakları gerçekleştirildiğinde kurs maliyetlerinde ve kurslar sırasında kullanılan basılı belge gereksinimde büyük tasarruf sağlanacaktır. Buna ek olarak AO Foundation tarafından desteklenen karbon ayak izini azaltmaya yönelik kendi dalında öncü bir proje olacaktır.

Proje ön onayından sonra oluşturulan planlama ve uygulama komisyonu üyeleri aşağıda sıralanmıştır. Her üye büyük özveri ile planlanan zaman içinde sorumluluklarını yerine getirmiştir.

  • Prof Dr. Z. Uğur Işıklar
  • Doç. Dr. Ufuk Özkaya
  • Doç. Dr. Sami Sökücü
  • Op. Dr. Ali Reisoğlu

Bu projenin yüklenicisi SNGH Technologies şirketi ve proje sorumlusu Murat Lüke'ye bizi zamanında yükümlüklerimizi tamamlamak için uyardığı, profesyonel ve etkin çalışması için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Bu projenin hayata geçirilmesi için büyük desteği ve yardımı ile bize yol gösteren AO Community Developement Project Manager, Katerina Klezlova'ya AO Travma Türkiye adına teşekkür ederiz.

AO Travma Web Uygulaması

Katerina Klezlova ve Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar AO Türkiye Web Projesi üzerinde çalışırken, Davos 2015

Diğer Başlıklar