AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com

AO TRAVMA KURSLARINDA EĞİTİCİ SEÇİMİ

AO ve EĞİTİCİ OLMANIN KURALLARI

AO Travma dünyada en yaygın, en fazla üyeye sahip Ortopedik Travma derneğidir. AO Travma derneğinin amaçları; travma tedavisinde mükemmelliği sağlamak, gelecek neslin travma cerrahlarını yetiştirmek, bu oluşum içinde saydam, karşılıklı güvene dayalı birlikteliği ve iletişimi sağlamaktır.

Derneğin en fazla önem verdiği konuların başında eğiticilerin eğitimi ve erişkin eğitiminin temel yapı ve yöntemlerinin geliştirilmesi gelmektedir. AO Eğitim birimi bu konuda birçok yeniliğe imza atmış ve öğrenme deneyiminin en etkin nasıl olması gerektiği konusunda son 10 yılda köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir.

AO Travma eğiticisi olmanın kuralları ve bu yolda alınması gereken eğitimler AOTrauma Education Commission ( AOTravma Eğitim Komisyonu) tarafından saydam ve kanıta dayalı olarak yapılandırılıp belli kurallar çerçevesinde uygulamaya konulmuştur.

NASIL EĞİTİCİ OLURUM ?

AO eğitim etkinliklerinde aktif görev almanın en önemli kuralı AO üyesi olmaktır. AO Trauma üyesi olmayanlar ulusal ve uluslararası etkinliklerde görev alamazlar. ( AO tüzüğü 2.1.1.)

AO yapılanması içinde eğitici olabilmek amacı ile izlenmesi gereken adımlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.

 • AO Travma Üyesi olmak
 • Temel ve İleri AO Travma Kurs Sertifikası
 • AO Travma Türkiye tarafından görevlendirilmek
 • Eğitici Eğitim Program Sertifikası, EEPS (Faculty Education Program, FEP)
 • EEPS (FEP) kurslarına katılmaya yeterli İngilizce bilmek

AO EĞİTİCİSİ GÖREVLERİ:

Kanıta ve deneyime dayalı sunumlar hazırlamak, interaktif tartışma gruplarına liderlik yapabilmek, pratik uygulamalarda eğitim verebilmektir.

Bu görevleri yerine getirirken,

 • Katılımcıları etkileşime açık olarak motive etmek
 • Katılımcılara uygun ve gelişime açık geribildirimde bulunabilmek
 • Verilen görevler için planlama ve zamanlamayı uygulayabilmek
 • Kendi eğitim uygulamalarını ve etkiliğini değerlendirip geliştirebilmek

EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAM SERTİFİKASI (FEP) UYGULAMASI:

 • Bu sertifika programına katılan eğitici adayları 3-6 ay içinde ulusal kurslarda görev almak zorundadır.
 • 5 haftalık web tabanlı kurs öncesi modüllerin tamamlanması ( erişkin eğitiminin, öğrenme yollarının teorisi ve eğitme yöntemleri konusunda teorik bilgi birikiminin sağlanması amaçlanır)
 • 2 günlük yüz yüze eğitim ( interaktif pratik uygulamalar, geribildirim)
 • Kurs sonrası web tabanlı değerlendirme ( web tabanlı değerlendirme, tartışma)

AO TRAVMA KURSLARINDA EĞİTİCİ SEÇİMİ:

Ulusal düzeydeki AO Travma kurslarında eğiticilerin seçiminde son yıllarda uygulanan yöntem aşağıda belirtilmiştir.

 • 1/3 oranında kurs başkanları tarafından ve Türkiye AO yönetim kurulu tarafından seçilen genç ve yeni eğiticiler
 • 1/3 oranında EEPS (FEP) sertifikası almış eğiticiler
 • 1/3 oranında deneyimli eğiticiler, FEP, CEP, ELP, Coaching eğitimi almış eğiticiler

Bu kurslarda katılımcılar tarafından değerlendirmeler ve kurs değerlendirme puanları geribildirim olarak tüm eğiticilerle paylaşılır.

Bu kurslarda elde edilen değerlendirme sonuçları, eğiticilerin tartışma grupları, uygulamalı eğitim sırasındaki etkinlikleri göz önüne alınarak bölgesel ve uluslararası etkinliklerde görev için önerilirler.

Eğitici olmak ve bu konuda uluslararası etkinliklerde görev almanın kuralları tüm detayları ile AOTrauma web sayfasında incelenebilir.

AO TRAVMA KURSLARINDA EĞİTİCİ SEÇİMİ

Eğitimin amacı, edinilen bilgi ve becerinin kalıcı uygulama değişimine yol açıp, belli konuda yetkinliğin arttırılarak daha iyi klinik sonuçlar elde edebilmektir. Uygun eğitim ve klinik uygulama toplum sağlığında önemli etkiler yaratacaktır.

Eğitici basamağında ilerlemek isteyen AO üyelerinin katılması gerekli olan ileri eğitim etkinlikleri aşağıda sıralanmıştır.

 • CEP (Kurs Başkanlığı Eğitim Programı)
 • RETT (Bölgesel Eğitim Takımı Eğitimi)
 • ELP (Eğitici Lider Programı)
 • COACHING (Eğitici Antrenörlük Programı)

ULUSAL KURSLARDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREVLENDİRME

ULUSAL KURSLARDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREVLENDİRME

ULUSLARARASI KURSLARDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLME

ULUSLARARASI KURSLARDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLME

ULUSLARARASI KURSLARDA VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE BAŞKANLIK GÖREVİ

ULUSLARARASI KURSLARDA VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE BAŞKANLIK GÖREVİ

AO EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE TEMEL 7 KURAL

AO EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE TEMEL 7 KURAL

Tüm AO aktivitelerinde eğitim planlanırken yukarıda belirtilen 7 temel kural göz önüne alınır.

 • Eğitim; gereksinimler göz önüne alınarak planlanır, ihtiyaca cevap vermelidir.
 • Öğrenme isteği uyandırmalıdır.
 • Gereksinimler ile uyumlu olmalıdır.
 • İnteraktif olmalıdır.
 • Geribildirim sağlamalıdır.
 • Düşünmeyi uyarmalıdır.
 • Kanıtlanabilir sonuçlara yol açmalıdır.