AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com

AO'nun YENİ YÖNETİM YAPILANMASI

AO'nun YENİ YÖNETİM YAPILANMASI

AO Vakfının nasıl ve kimler tarafından yönetildiği, idari ve bilimsel yapılanmasının bilinmesi bu dernek çatısı altında görev yapmak isteyen meslektaşlarımızın gelecek planlaması yaparken gözönüne almaları gereken önemli bir ayrıntıdır.

AO Vakfı Başkanı 2016 itibari ile Dr. Suthorn BAVONRATANAVECH tir, 2016 Temmuz döneminde itibaren İsviçre Cantonal Hospital of Aurau dan Dr. Nikolus RENNER bu görevi üstlenecektir.

AO'nun YENİ YÖNETİM YAPILANMASI

AO Vakfının bilimsel yönetim şeması yukarıda belirtilmiştir. AO vakfının önemli şeçimlerinde, vakıf yönetmeliği ve dernek tüzüğü değişikliklerinde etkili olan kurul “AO Board of Trustees”, diğer bir ifade ile AO meclisidir. Bilimsel ve klinik etkinliklerin yapılandırılması bu kurul tarafından gerçekleştirilir. Şu anda Türkiye travma alanında Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar, omurga alanında Prof. Dr. Ufuk Aydınlı bu kurulda temsil edilmektedir. Bu üyelik eski başkan ve yöneticiler, kurucu üyeler haricinde 5 yıllık hizmet süresini kapsar, dolayısı ile sürekli yenilenen dinamik bir yapıdır.

Klinik ve uluslararası bölümler bilimsel kurs, eğitim aktivitelerini yapılandırırken; AOTK, eğitim, araştırma bölümleri derneğin geleceğini yapılandırır.

AO Vakfının idari yapılanma şeması aşağıdaki gibidir.

AO'nun YENİ YÖNETİM YAPILANMASI

Bu yapılanma içinde yer alan yaklaşık 250 kişi, AO vakfının yılda yaptığı 710 eğitim aktivitesi, araştırma geliştirme, bilgisayar, yazılım, iletişim hizmetleri ve yıllık 100 milyon İsviçre Frank tutarındaki bütçeyi yönetir. Bu grubun finansal hizmet bölümü aynı zamanda vakıf varlıklarının ve telif hakkı ödemelerinin yatırım, idaresinden sorumludur.

AO endüstriden bağımsız olarak kendi idari ve bilimsel yapılanmasına, finansal kaynaklara, araştırma ve geliştirme olanaklarına sahiptir. Johnson & Johnson tarafından Syhthes’in satın alınması sonrası gelişen belirsizlik 2015 yılı Haziran ayında 5 yıllık anlaşma ile çözümlenmiş, 2021 yılı sonrasında ise bu anlaşmanın karşılıklı olarak gerektiğinde yıllık uzatılmasına karar verilmiştir. Bu anlaşma ile AO vakfı bilimsel ve araştırma, geliştirmede bağımsızlığını güvence altına almış, vergi muafiyeti hakkını korumuş ve 5 senelik dönemde eğitim için 700 milyon dolarlık kaynak sağlamıştır. Bu anlaşmanın çok önemli birkaç maddesi de araştırma geliştirmenin AO tarafından kendi kaynakları ile yapılması ve AO eğiticilerinin hiçbir şekilde Depuy Synthes ürünlerini kullanma zorunluluğu olmamasıdır.

AO Vakfı ve bu vakfın gelecek 5 yılı için, uzun çaba ve yasal görüşmelerden sonra Depuy Synthes ile kaynak anlaşması imzalanmış, bu anlaşmanın tüm detayları AO Trustee’lerin bilgisine sunulmuştur.

Önümüzdeki dönemde geçmişten en önemli fark 3 yıllık eğitim planlamasının ülkeler bazında AO Trauma Education Commision'a sunulması gerekliliğidir. Dolayısı ile kendi gereksinimlerimizi ihtiyaç odaklı olarak belirleyip, planlamak zorunluluğundayız. Dünyada travma odaklı yapılan 387 kurs içinde yılda 4 kursla yer almaktayız.

AO Vakfı’nın olanaklarından daha fazla yararlanmak ve bunu etkin kullanmak amacı ile araştırma, toplumsal gelişim, tanıtım konusunda yenilikçi projelere gereksinimimiz var. Ortopedik travmanın %80’ini tedavi eden üniversite ve eğitim hastaneleri dışında görev alan meslektaşlarımıza daha etkin ulaşmalıyız. Kurslar dışındaki bu etkinlikler toplum sağlığı açısından da büyük kazanımlar sağlayacaktır.