AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com

AOTrauma European Masters 2016 Kurs Programı

AOTrauma European Masters 2016 Kurs Programı

AOTrauma Europe Master Courses, deneyimli cerrahlar için ortopedik travmada güncel tedavi yaklaşımlarını ele alır. Tartışmaya açık ortopedik travma ve kırık olgularında en yeni teknikler sunulur ve tartışılır. İçerik, olgular üzerinden pratiğe dayalı egzersizler, anatomik örnek laboratuarları ve konusunda deneyimli eğiticilerin sunumlarından oluşur. Kanıta dayalı tıp bilgileri ve kişisel deneyimler paylaşılır. Bu kursa katılacak adayların temel ve ileri kurs eğitim belgesine sahip olmaları gereklidir. İlgilendikleri veya bilgi eksikliği hissettikleri konularda değerli meslektaşlarımızım gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmıştır.

AOTrauma Europe Masters’ın verdiği tüm derslerin listesine ulaşmak için buraya tıklayın; ya da courses@aotrauma.org adresine e-mail yollayın.

Münster, Almanya
26-27 Şubat, 2016

Periprostetik Kırıklar - Kadavra Laboratuarı

Periprostetik Kırıklar

Bu kurs periprostetik kırıkların tedavisinde güncel bilgiler almak isteyen travma cerrahlarına yöneliktir. Kursun büyük bir kısmını anatomik piyesler üzerinde dissekiyon oluşturmaktadır. Kurs ayrıca deneyimli eğiticiler tarafından modere edilen güncel bilgilerin konuşulduğu, kişisel deneyimlerin paylaşıldığı ve günlük uygulamalarda karşılaşılan özellikli problemler için tedavi metotlarının sunulduğu tartışma gruplarını kapsamaktadır.

Başkanlar: Matej Cimerman, Michael Raschke

Roma, İtalya
18-19 Mart, 2016

Hassas Kırıklar ve Orthogeriatrics

Yetmezlik Kırıklar ve Orthogeriatrics

Bu kurs yetmezlik kırıkları olan hastaların, cerrahi tedavisi ve medikal bakımıyla ilgili bilgilerini geliştirmek isteyen genel travma cerrahları, ortopedik cerrahlar, geriatristler, iç hastalıkları doktorlarına ve bu konuda yaklaşımını geliştirmek isteyen hastanelere yönelik bir kurstur.

Başkanlar: Christian Kammerlander, Tomasz Nizegorodcew, An Sermon

Basel, İsviçre
01-02 Nisan, 2016

Diz Çevresindeki Kırıklar - Kadavra Laboratuarı

Diz Çevresindeki Kırıklar - Kadavra Laboratuarı

Bu kurs diz çevresi kırıklarda gözlenen yumuşak doku problemleri, kemik tespitinin ameliyat öncesi planlanması, dizin uygun redüksiyon teknikleriyle anatomik restorasyonu ve diz kırıkları ile ilgili komplikasyonların tedavisi üzerine yoğunlaşmıştır. Kurs kadavra üzerinde uygulamaları, vaka tartışmalarını ve anatomik disseksiyonları içermektedir.

Başkanlar: Eduard Norberto Bayona, Christoph Sommer

Madrid, İspanya
21-22 Nisan, 2016

Tüm Humerus Kırıklarında Zorluklar - Kadavra Laboratuarı

Humerus Kırıkları

Katılımcılar bu kursu sonunda, proksimal humerus kırıklarının tedavisinde ortaya çıkan zorlukları çözebilecek, proksimal humerus kırıklarında kullanılan tespit materyalinin biyomekaniğini anlayacak, farklı tedavi seçeneklerinin kısıtlamalarını ana hatlarıyla belirtecek, fiksasyon başarısızlığının nedenlerini fark edecek ve tedavi kılavuzlarını yeniden gözden geçirmiş olacaklar. Kursun büyük bir çoğunluğu anatomik piyesler ve pratikler oluşturmaktadır.

Başkanlar: Uğur Zekeriya Işıklar, Josep Muñoz-Vives

Manchester, İngiltere
16-17 Haziran, 2016

Travmada Enfeksiyon

Enfeksiyon

Bu kurs ortopedik travma enfeksiyonlarında güncel yaklaşımlara değinmektedir. Plaklama ve çivileme sonrasında gelişen akut ve kronik enfeksiyon açısından güncel bilgiyi katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Bu kursta ortopedik cerrahi sonrasında gelişen septik komplikasyonların cerrahi tedavisi ve antibiyotik uygulamasına yönelik modern tanısal yöntemler ve güncel teknikler sunulacaktır.

Başkanlar: Olivier Borens, Iain McFadyen

Homburg, Almanya
22-24 Haziran, 2016

Pelvis ve Asetabulum Kırıkları - Kadavra Laboratuarı

Pelvik Kırıklar - Kadavra Laboratuarı

Bu kurs asetabular - pelvik yaralanmalar ve pelvis bölgesi travması sonrasında oluşan kompleks yaralanmalar ile ilgilenen asistanlar ve uzmanlara yöneliktir. Ayrıca pelvik cerrahi üzerine çalışan konsültan cerrahlar da kurstan faydalanabilirler.

Başkanlar: Tim Pohlemann, Mark Rickmann

Innsbruck, Avusturya
04-05 Temmuz, 2016

İntramedüller Çivileme – Kadavra Laboratuarı

Çivi – Kadavra Laboratuarı

Bu kurs intramedüller çivileme ile ilgili bilgilerin, deneyimli eğiticiler tarafından özetlenerek aktarılmasını amaçlamaktadır. Kişisel tecrübeler konuşulacak, spesifik problemler için tedavi metotları sunulup tartışılacaktır. Kurs anatomik piyesler üzerinde diseksiyon, uygulama ve eğiticiler tarafından sunulacak olan vaka tartışmalarından oluşmaktadır.

Başkanlar: Alexander Hofmann, Martin Hessmann

Graz, Avusturya
12-13 Eylül, 2016

Ayak ve Bilek Çevresi Kırıklar - Kadavra Laboratuarı

Ayak ve Ayak Bileği

Bu kurs özellikle çoklu, kompleks travma sonrası oluşan ayak, ayak bileği yaralanmalarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusundaki bilgilerin tartışılarak geliştirilmesini amaçlamaktadır. Kurs içeriğinde, zor ortopedik travma problemleri olan kompleks kemik ve yumuşak doku yaralanmalarını içeren ayak, ayak bileği kırık ve çıkıklarına yaklaşımlardaki son teknikler yapılacak olan pratikler ve vaka tartışmaları ile sunulacaktır.

Başkanlar: Matthieu Assal, Matej Andojisek

Graz, Avusturya
14-15 Eylül, 2016

El Bileği

El Bileği Travmaları

Bu kursta, el ve el bileğinin kompleks ortopedik travmalarına bağlı kırıklara cerrahi yaklaşımındaki güncel teknikler konuşulacaktır. Kurs içeriğinde; vaka sunumları üzerinde uzman görüşleri paylaşılacak, spesifik problemler için tedavi yaklaşımları tartışılacak ve anatomik piyesler üzerinde pratikler yapılacaktır.

Başkanlar: Rohit Arora, Daniel Rikli

Brno, Çek Cumhuriyeti
27-28 Eylül, 2016

Alt Ekstremite Eklem İçi Kırıklar - Kadavra Laboratuarı

Eklem Kırıkları

Bu kurs tamamlandığında katılımcılar diz ve ayak bileğinin eklem içi kırıklarının tedavisindeki son gelişmelere hakim olacaklardır. Katılımcılarla birlikte uzman fakülte üyeleri tarafından yapılacak anatomik piyes diseksiyonları ve vaka bazlı tartışmaları katılımcıların diz ve ayak bileği bölgesinde eklem kırıklarında en uygun tedavi stratejisini seçmelerine ve kırığa spesifik yaklaşım uygulamalarına yardımcı olacaktır.

Başkanlar: Martin Kloub, Rami Mosheiff