AO Travma, İstanbul / Türkiye info@aotraumaturkiye.com

AO Travma İstanbul 2017 Kursları

Değerli Mesletaşlarım,

AO Travma Türkiye olarak her yıl düzenlenen İleri kurs bu yıl da 17-21 Haziran 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Temel Kurs her ortopedi uzmanının eğitiminde vazgeçilmez bir yer alan kırık tedavisinin temel unsurlarını içermekte olup temel kursu tamamlayan meslektaşlarımızın İleri Kursta da bu bilgi ve tecrübelerin spesifik kırıklar için geliştirilmesi planlanmaktadır.

Teorik eğitime ek olarak tartışma guruplarında karşılıklı fikir alışverişi ve pratik gruplarında da kemik modeller üzerinde el becerilerini geliştirme imkanı bulabileceğiniz 4 günlük yoğun bir eğitim olacaktır. Her bir eğitim aktivitesinin programı ulusal-uluslararası deneyimli klinik uzmanlar ve eğitimcilerin içinde bulunduğu bir çalışma grubu tarafından uzun yıllarda geliştirilmiş ve en fazla faydanın sağlanacağı şekilde uygulamaya konmuştur.

Konusunda oldukça deneyimli ulusal eğiticilerin yanı sıra uluslararası eğiticilerle birlikte karşılıklı iletişimin üst seviyede olduğu AO ileri kursuna katılabilmek için temel kursa daha önce katılmış olma ön şartı aranmaktadır.

Tüm meslektaşlarımızı AO ailesinin bir parçası olmaya ve AO ruhunu paylaşmaya davet ederiz.

İleri Kurs Başkanları: Dr.Ufuk Özkaya, Dr. Sami Sökücü

Kayıtlar İçin; AO Kursları